Skip to content

Antirasism

Visst är det sjukt att rasismen ökar?

När rasismen växer gör vi motstånd. Diskrimineringen måste bekämpas oavsett om den sker i vården eller i politiken.
 Vi ska krossa rasismen!

Vi vill
  • Skärpa straffen för hat och hot

Vår demokrati skadas när allt fler hatas och hotas till tystnad. Ska vi motarbeta normaliseringen av hatet måste rättsväsendet börja ta brotten på allvar. Vi vill höja straffen på brott som hets mot folkgrupp och olaga hot, ge polisen utökade resurser för demokratibrott och ställa högre krav på internetjättarna så de inte bidrar till spridandet av hatiskt innehåll.

  • Kartlägga rasismen

Ska vi motarbeta diskriminering måste vi veta var och hur den uppstår. I dag saknas sådan information. Med jämlikhetsdata kan vi upptäcka hinder för ett jämlikt samhälle. Vi har fört statistik över skillnader mellan män och kvinnor länge – det är dags att ha samma information över fler diskrimineringsgrunder!

  • Stärka samers rättigheter

Vi vill ratificera ILO 169 och säkra samers rätt till mark, vatten och kultur. Vi säger nej till gruvor i Gállok.

  • Terrorstämpla NMR

Organisationer som inskränker människors rätt att yttra sig eller får människor att avstå från att yttra sig av rädsla för sina liv har ingen plats i Sverige. Nordiska Motståndsrörelsen är terrorister och bör behandlas som sådana.

  • Hålla rasisterna borta från makten

Vi kommer aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna. När det blåbruna blocket normaliserar rasism gör vi motstånd.

Håller du med?
Rösta på
miljöpartiet
den 11 september!