Skip to content

Klimat

Visst är det sjukt att utsläppen ökar?

Vi befinner oss i en klimatkris. Trots det tävlar de andra partierna just nu om vem som kan göra det billigast att förstöra klimatet. Det räcker nu – vi unga förtjänar bättre!
Vi vill
  • Förbjuda fossila bränslen, senast 2030

För att undvika en klimatkatastrof måste vi ta oss ur fossilberoendet. Då behöver vi en politik som prioriterar människa framför ekonomi och som banar väg för omställning i hela samhället. Första steget är att förbjuda fossila bränslen till 2030 och satsa på hållbara alternativ.

  • Göra det dyrt att släppa ut, och enkelt att leva klimatsmart

Forskningen är tydlig – det mest effektiva sättet att minska utsläppen på är att höja priset på koldioxid. Vi vill både höja priset på utsläpp och stoppa alla fossila subventioner. Kostnaden för att förstöra klimatet ska användas till satsningar på hållbara alternativ. Så lägger vi skulden där den hör hemma – på storföretag och de allra rikaste. De som släpper ut mest ska betala priset, inte enskilda individer.

  • Investera oss ur klimatkrisen

I dagens system är det få som vågar prioritera klimatkrisen framför kortsiktig vinst. Vi vill göra annorlunda. Vi satsar hundratals miljarder på tåg, fossilfri industri, hållbart jordbruk, förnybar energi, energieffektivisering, kollektivtrafik och gröna jobb. Framtiden är grön!

Transport

Visst är det sjukt att det är billigare att flyga än att åka tåg?

Systemet är riggat för ökade utsläpp. Det är fucked up! Tåget till Malmö borde vara billigare än flyget till London.
Vi vill
  • Göra en historisk satsning på hållbara transporter

I dag läggs miljarder på infrastruktur för ohållbara transporter – trots att vi vet att det fossila har ett slutdatum. Istället för att ge skattepengar till flygplatser vill vi bygga ut järnväg och kollektivtrafik i hela landet. I Sverige ska alla kunna resa snabbt, billigt och klimatsmart!

  • Förbjuda flyget mellan Stockholm och Göteborg

Varje dag går över 30 flyg mellan Stockholm och Göteborg – trots att tåget går snabbare! Vi vill förbjuda onödigt storstadsflygande. Mer järnväg och billigare tåg är lösningen.

  • Göra kollektivtrafiken gratis för unga

Busskorten har ökat mer i pris än vad bensinen gjort de senaste 20 åren. Det är både orättvist och ohållbart. Kollektivtrafiken måste bli billigare, och alla under 18 borde åka gratis.

Energi

Visst är det sjukt att vi är beroende av olja?

Olja förstör inte bara klimatet – det gör oss också beroende av skurkstater som
Ryssland och Saudiarabien. Om klimatkrisen togs på allvar hade vi aldrig hamnat här..
Vi vill
  • Satsa på sol, vind och vatten

Förnybara energikällor producerar mest hållbar och absolut billigast energi. Win-win! Vi vill satsa på förnybar elproduktion, ihop med tekniker som energilagring och vätgas. Så säkerställer vi framtidens elförsörjning!

  • Stötta den gröna omställningen av industrin

Industrin står för enorma utsläpp och är fortsatt beroende av fossila bränslen. Med en grön politik kan vi snabba på omställningen och se till att säkra både jobb och en hållbar framtid!

  • Bygga ut elnäten

Elen ska användas där den behövs. Då måste den gå att transportera. I dag är elnätet i dåligt skick, vilket leder till prisskillnader i olika delar av landet. För att Sveriges hållbara elproduktion ska komma alla till del så måste elnäten byggas ut!

Håller du med?
Rösta på miljöpartiet
den 11 september!

Håller du med?
Rösta på miljöpartiet
den 11 september!