Skip to content

Rättvisa

Visst är det sjukt att klyftorna ökar?

På 30 år har rika blivit rikare och fattiga fattigare. Om vi inte agerar
växer klassklyftorna och segregationen ännu mer.
Vi kräver en rättvis politik.

Vi vill
  • Tax the rich

De rikaste tjänar miljoner på att äga kapital samtidigt som de fattigaste får mindre att röra sig med varje år. Det är en orättvisa som sliter sönder samhället. Ska vi stoppa klyftorna måste de som har mer också betala mer. Därför vill vi höja kapitalskatter och återinföra skatt på fastigheter, gåvor och arv. Genom ekonomisk omfördelning kan vi skapa ett rättvist samhälle för alla.

  • Höja försörjningsstöden

I vårt samhälle ska den som behöver stöd få det. Under 30 år har bidragsnivåerna legat nästan still samtidigt som övriga ekonomin har växt. Den relativa fattigdomen har ökat, och de mest utsatta får det allt svårare. För att minska klyftorna vill vi höja försörjningsstödet, bostadsbidrag för barnfamiljer och underhållsstöd till ensamstående.

  • Stoppa vinster i välfärden

Skattepengar ska gå till vår gemensamma skola och sjukvård, inte staplas på hög hos rika riskkapitalister. Vinster i välfärden drabbar hela samhället. Klassklyftorna i samhället ökar och välfärden försämras. Det är dags att sätta stopp för detta, en gång för alla.

Bostäder

Visst är det sjukt att
du inte kan flytta hemifrån?

Bostadsmarknaden är trasig. Orimliga kötider och kontantinsatser hindrar vår generation från att starta sina liv.
Fler än de rika behöver ett eget hem.
Vi vill
  • Bygga mer och billigt

För att unga ska kunna flytta hemifrån behövs fler hyresrätter med rimliga hyror. Vi vill bygga bygga tusentals bostäder de kommande åren och garantera att alla nybyggen inkluderar hyresrätter där folk har råd att bo.

  • Bygga bort segregationen

Samhället mår som bäst när människor från olika bakgrunder möts i skolan, på arbetsplatsen eller i bostadsrättsföreningen. Därför behövs blandade bostadsområden. Vi vill att hyresrätter, småhus, bostadsrätter och villor byggs ihop med grönområden och bra förbindelser. Så stoppar vi segregationen och skapar plats för fler människor på olika platser i livet.

  • Stoppa orimliga hyreshöjningar

Det borde inte vara möjligt att vräka människor från sina hem genom att chockhöja hyran. Ändå händer precis det. Renoveringar av hyresrätter får aldrig sättas i system för att göra vinst på människors bekostnad. Renovräkningarna måste förbjudas.

Välfärd

Visst är det sjukt att ditt postnummer avgör din framtid?

Ojämlikhet ska inte hålla dig tillbaka. Du bestämmer över ditt eget liv. Förort eller glesbygd spelar ingen roll – alla
ska ha bra skola och sjukvård.
Vi vill
  • Satsa mer på skolan

Alla barn ska få en bra utbildning. Då behöver skolor med större behov också mer resurser. Vi kan inte acceptera att det finns bättre och sämre skolor. För att bryta den orättvisa segregationen måste skolvalet, som idag innebär att vissa står i kö från BB, göras om. Inga aktiebolag ska göra vinst av skattepengar, och de ska inte få samma skolpeng som kommunala skolor. Målet är en jämlik skola där alla, oavsett bakgrund, ges förutsättningar att lyckas i livet.

  • Att alla ska få lika bra vård

Klassklyftor påverkar våra liv. Den som har minst är den som drabbas värst. För att minska skillnaderna mellan rik och fattig vill vi göra tandvården kostnadsfri på samma sätt som övrig vård. Vi vill också ge regionerna mer resurser, så att anställda inom vård och omsorg får bättre villkor, fler kollegor och kortare köer att handskas med.

  • Göra preventivmedel gratis för unga

Din ekonomi ska inte hindra dig från att bestämma över din kropp eller hälsa. I dag betalar 22-åringar i Östersund för preventivmedel, men 22-åringar i Göteborg gör inte det. Det är orättvist och drabbar tjejer från sämre socioekonomisk bakgrund hårdast. Vi vill göra preventivmedel gratis för alla upp till 26 år.

Håller du med?
Rösta på miljöpartiet
den 11 september